053-720-3124          כתובת: משה דיין 14 פתח תקוה         shiryaari@gmail.com